Zetor

Vyvinuto a vyrobeno v srdci Evropy

Od zahájení výroby traktorů značky Zetor v roce 1946 bylo vyrobeno více než 1,2 milionu kusů, přičemž většina byla exportována do více jak 90 zemí světa.
Více než milión zákazníků se nemůže mýlit!

Vývoj

Technický úsek je dlouholetým a stabilním výzkumným, vývojovým a testovacím zázemím akciové společnosti ZETOR. Představuje vysokou odbornou úroveň týmu vývojových pracovníků, který užívá rozsáhlé znalostní zdroje a oborové zkušenosti, podporované nejmodernějšími technologiemi. Zajišťuje komplexní systémový výzkum a vývoj výrobního programu, od koncepce, designu, konstrukce, výroby funkčních vzorků a prototypů, až po laboratorní a provozní zkoušky traktorů i motorů.

Výroba

Výrobní základna traktorů a motorů Zetor je soustředěna ve střední Evropě, České republice. Zázemí vlastního vývojového a výrobního centra přispívá k maximální kvalitě nabízených produktů a umožňuje řadu inovací. Při kompletaci výrobků je účelně kombinována a vyvážena skladba součástí vyráběných ve vlastních provozech s nákupem dílů a celků od specializovaných dodavatelů.

Historie značky Zetor

Název Zetor vznikl prostým spojením názvu "Zet", používaného továrnou Zbrojovka Brno, kde byl v roce 1945 první traktor Z 25 zkonstruován a z posledních dvou písmen slova traktor - "or".

Po úspěšném zahájení sériové výroby traktorů Z 25 v roce 1946 byla jejich výroba v roce 1952 převedena ze Zbrojovky Brno do výrobních hal tehdejšího národního podniku "Závody přesného strojírenství Brno-Líšeň", kde jsou traktory Zetor i přes postupné změny názvu společnosti na současný ZETOR TRACTORS a.s. vyráběny v modernizované podobě do dnešních dnů.

Přehled strojů

Přehled prodejců

Jihočeský kraj

Středočeský kraj