Štěpkovač Eliet Prof 5 B

  • Úvod
  • Štěpkovač Eliet Prof 5 B

Štěpkovač Eliet Prof 5 B s ventilátorem a vyhazovacím komínem

Společnost ELIET u nového modelu Prof 5 zavádí novou patentovanou technologii, kterou nazýváme Turbo Charged (kompresorové štěpkování). Na klasickém štěpkovači/drtiči Eliet, jak ho známe po desetiletí, se zelený materiál podává do štěpkovací komory. Zde se rozmělňuje pomocí početných řezných pohybů podle jedinečného principu Chopping Principle™ (Princip sekery), získané štěpky potom mohou z tohoto štěpkovacího procesu vystoupit jen tehdy, pokud jsou dostatečně malé pro propadnutí přes otvory kalibračního síta. Nová technika je nyní odlišná - v novém systému, poprvé představovaném na modelu Prof 5, se znovu nachází štěpkovací komora, ve které se zelený odpadový materiál štěpkuje podle principu Chopping Principle™ společnosti ELIET, ale po tomto řezu již štěpky nepropadávají přes síto, ale odsávají se ven ze štěpkovací komory. Pro udržení tohoto podtlaku je zapojena turbína s lopatkovým kolem na straně štěpkovací komory s použitím pohonu od hřídele hlavního rotoru. Štěpky, které se odsávají ze štěpkovací komory, se nakonec na základě činnosti turbíny vyfukují ven přes vyhazovací komín.
Model Prof 5 ve verzi s použitím této nové technologie je ve svém názvu doplněn písmenem B (Blower = ventilátor). 

Ve verzi Eliet Prof 5 B je potom k dispozici následující provedení

  • Prof 5 B Hydro-ZR

Zde jsou doplněny další charakteristické parametry pro další specializaci - silnější motor (14 k) a standardně i elektrický startér.

Model Prof 5 B má velkou výhodu - snadný přístup k řeznému systému pro účely čištění a údržby. Protože nemá bezpečnostní mříž kolem zadní strany, je na tomto modelu použitý bezpečnostní spínač, umístěný na krycí desce. Ve srovnání s mnoha jinými stroji se nemusí demontovat polovina stroje pro přístup k nožům.

Z bezpečnostních důvodů je model Prof 5 B vybaven spojkou pro hnací řemen. Protože model Prof 5 ve verzi se zabudovaným ventilátorem vyhazuje štěpky velmi rychle a daleko, nelze dovolit vylétávání štěpek při jízdě. Zvláště na modelu ZR musí být spalovací motor v chodu, aby mohla být aktivována hydraulika. S trvalým převodem, jak to je u základní verze modelu Prof 5, by ventilátor mohl stále foukat i při jízdě se štěpkovačem/drtičem. Proto je možno s použitím spojky odpojit pásový pohon k rotoru a zabránit tak nebezpečné situaci. Spojka je navíc kombinovaná s brzdou, se kterou se rotor v krátké době zastaví. Spojka je ovládána pedálem.

U modelu Prof 5 B je volitelným doplňkem systém ABM, který brání zablokování chodu motoru. Na chvilku totiž přeruší podávání zpracovávaného materiálu, pokud by došlo k poklesu rychlosti otáček motoru. Tento systém je již mnoho let známý u větších jednotek, jako je Super Prof, Ultra Prof a Mega Prof, nyní je v lehčí verzi (L = Light) k dispozici i u modelu Prof 5 B. S tímto „protistresovým“ systémem nyní stroj pracuje v procesu samostatného řízení štěpkovacího procesu a neočekává ruční zásah pracovníka obsluhy, pokud by se štěpkovač/drtič dostal do stavu přetížení. Největší výhody zde představuje úspora času a zvýšení průchozího výkonu. 

Výhody štěpkovače Eliet Prof 5 B

  1. Štěpkovací komora neobsahuje žádné síto, takže nehrozí riziko ucpání v případě zpracování vlhkého materiálu.
  2. Zabudovaný ventilátor, který odsává štěpky ze štěpkovací komory, nasává vzduch přes podávací trychtýř. Vytvářený tok vzduchu ve směru ke štěpkovací komoře tak pomáhá při podávání materiálu dovnitř. Zvláště materiál s drobnými listy se tak samočinně zavádí do štěpkovače/drtiče.
  3. Podtlakový efekt ventilátoru potom působí proti vystupování štěpek zpátky do podávacího trychtýře.
  4. Model Prof 5 B společnosti Eliet vyfukuje štěpky ven při použití výkonného ventilátoru, který štěpky přemísťuje působením stlačeného vzduchu. Ten je zkonstruovaný tak, aby se samočinně udržoval v čistém stavu a aby průběžný proud vzduchu přes vyhazovací komín zabraňoval hromadění materiálu v tomto prostoru. Proto je výstup materiálu zajištěný i tehdy, když se štěpkuje olistěný nebo vlhký materiál.
  5. V obvyklém konstrukčním řešení štěpkovače / drtiče Eliet se používá umístění štěpkovací komory vysoko nad zemí. Tak se může pro dosažení přijatelné výstupní výšky štěpky udržovat krátká délka vyhazovacího komínu (stále v souladu s bezpečnostními předpisy), a je respektován optimální tvar, který neumožňuje vznik trychtýřových jevů. To přispívá ke hladkému výstupu materiálu bez ucpávání. Štěpkovač/ drtič má standardní vyhazovací komín, který se může otáčet v úhlu 360°, a nastavitelnou klapku pro přesné zacílení toku štěpky.
Motor Subaru EX 40
Výkon motoru 14,0 k.
Max. průměr dřevní hmoty 80 mm
Pracovní výkon max. 3,5 m3/h
Počet nožů 24 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu 400 mm
Konstrukce štěpkovače ocel tl. 3,0 mm, síto 25 mm
Rozměry (dxšxv) 1680x750x1390 mm
Hmotnost 332 kg

Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj