Recyklační drtič a štěpkovač Bandit Beast Model 3680

  • Úvod
  • Recyklační drtič a štěpkovač Bandit Beast Model 3680

Beast Model 3680 se stál nejpopulárnější jednotkou ze skupiny strojů pro recyklaci odpadů v nabídce Bandit. Model 3680 převýšil ostatní drtiče ve své třídě, co se týče rozsahu použití a zaznamenaných výkonností, které v některých aplikačních situacích překonaly dokonce 380 metrů za hodinu. Se vstupním otvorem o rozměrech 35“ x 52“ (890 x 1524 mm) a různými variantami pohonných jednotek s výkony v rozmezí 400 až 800 HP, může být tato jednotka použita téměř pro každou aplikaci spojenou s drcením.

V poslední době byl model 3680 využíván v různých aplikacích spojených s výrobou kvalitního koncového produktu pro potřeby obnovitelné energetiky. Jedním z příkladů takového využití může být zpracování okorovaných dlouhých kulatin na užitečný drobný produkt podobný pilinám. Tento typ produktu s frakcí, která z více než 95% není větší než 6 mm byl nazván firmou Bandit Industries jako bio-piliny. Vzhledem k extrémně malým rozměrům bio-pilin se ten produkt stál velice atraktivním pro výrobce pelet.

Jiným příkladem využití stroje pro potřeby obnovitelné energetiky je jednotka 3680, která zpracovává slámu v celulózkách a papírenských závodech na severu Polska. Podrcená sláma z velké části slouží jako palivo pro místní teplárnu, která zásobuje celý komplex elektrickou a tepelnou energií. Přesto, že velké kruhové balíky jsou větší než vstupní otvor modelu 3680, horní podávací válec je schopen zvednout se nad balík, zmáčknout jej a snadno zasunout do vstupního otvoru. Vzhledem k délce podávacího dopravníku modelu 3680 mohou být balíky průběžně podávány na dopravník a může tak být zajištěna kontinuita zpracování. Koncová frakce je ideální pro splnění základních požadavků specifikace velikosti bio-paliv.

Obdobně dobrých výsledků dosahuje jiný stroj Beast vybaven nožovou sadou a síty vhodných rozměrů, který drtí energetickou vrbu určenou pro aplikaci, která nemůže obsahovat nadrozměrné vměstky. V této aplikaci jsou dána přísná pravidla týkající se frakce a řezné struktury, která tradiční štěpkovače bez sít ani typové kladívkové drtiče nejsou schopny splnit.

Jedná se skutečně o všestranný model. Výše uvedené příklady aplikací jsou pouze jedny z mnoha, pro které lze Beast použít. Jednotka 3680 je známá rovněž z výkonného zpracování hromad větví, dlouhých klád, celých stromů, kořenových balů, palet, odpadů při těžbě dřeva a čištění lesních ploch, organických zelených odpadů, palem, dřeva z demolicí, železničních pražců, dřevěných elektrických sloupů, kompostu, střešní krytiny a asfaltu.Výše uvedené materiály jsou zpracovány na využitelný koncový produkt, jako např. kompost, barvený mulč, podestýlka pro zvířata, bio-palivo, desky napodobující dřevo. Jednotka 3680 je ideální pro práce spojené s rekultivací terénu, které vyžadují zpracování odpadů na recyklovatelný produkt nebo redukci rozměrů materiálu pro využití určité frakce pro makronivelaci terénu. Popularita modelu 3680 je viditelná při aplikacích spojených se zpracováním odpadů z pil a odpadů při těžbě dřeva na výše uvedené koncové produkty.

Model 3680 je rovněž jediná jednotka s dostatečným potenciálem pro zpracování střešní krytiny a asfaltových povrchů na speciální mísitelný suplement s výkonností až 100 tun za hodinu v jednofázovém cyklu bez systému sít. Materiál je vyhazován vyhazovacím dopravníkem na hromadu s homogenní frakcí, ideální pro další zpracování.

Podávací dopravník 6096x1524 mm
Vstupní otvor 889x1524 mm
Frézovací hlavice 1067x1600 mm
Palivová nádrž 1893 l
Náprava 3 odpružené nápravy
Rozměry (dxšxv) 11800x2900x4000 mm
Hmotnost 26000 (podle varianty motoru a příslušenství) kg