Recyklační drtič a štěpkovač Bandit Beast Model 1680

  • Úvod
  • Recyklační drtič a štěpkovač Bandit Beast Model 1680

Model 1680 je ideálním strojem pro firmy zabývající se čištěním lesních ploch v menším rozsahu a také pro skládky komunálního odpadu a služby údržby zeleně, které hledají efektivní způsob utilizace drobných i silnějších větví, menších kořenových balů, palet a jiných dřevěných obalů, kusů dřeva a veškerého dřevěného odpadu vznikajícího na místě, kde stroj pracuje. Model 1680 je velmi kompaktním a pohodlným pro manévrování strojem, který může být rychle přemístěn z jedné lokality do další. Má vstupní otvor o rozměrech 24“ x 52“ (610x1320 mm) a může být vybaven širokou škálou pohonných jednotek od 160 do 325 HP.

Model 1680 je rovněž ideální jednotka, která umožní zpracovat málo hodnotnou štěpku z lesních zelených odpadů vznikajících při údržbě zeleně na hodnotný a homogenní produkt. Štěpka z větví po konvenčním zpracování obsahuje často nadrozměrné vměstky, které jsou spolehlivě odstraněny při druhotném zpracování recyklátorem. Takovou štěpku lze přeměnit na plnohodnotný mulč, který může být použit v různých aplikacích vyžadujících štěpku potřebné kvality.Standardně je stroj nabízen s pryžovým podávacím dopravníkem 10´ x 52“ (3048 x 1320 mm) s možností záměny na ocelový lištový dopravník Standardu „heavy duty“, který lze objednat jako variantu. Jízdní systém tvoří 2 nápravy 12000 lbs (5,4 t), které zajišťují jednotce pevnou a odolnou základnu pro přepravu.

Vyhazovací dopravník 15´ x 52“ (4575 x 1320 mm) standardně umožňuje přemístění vyrobené štěpky do výšky 2,75 m. Jako variantu lze stroj vybavit dlouhým vyhazovacím dopravníkem, který lze složit při přepravě. Tento dopravník umožní přímou nakládku vysokých přívěsů a kontejnérů shora. Ke standardní výbavě Modelu 1680 patří kabelový dálkový ovladač, který umožňuje operátorovi ovládání funkce podávacího systému a škrticí klapky z určité vzdálenosti od stroje. Jako varianta je dostupný rádiový dálkový ovladač, který dovoluje volnější obsluhu zařízení i z kabiny nakládače.

Na fotografiích dále jsou ukázány některé další možnosti využití Modelu 1680.

Podávací dopravník 3048x1320 mm
Vstupní otvor 610x1320 mm
Frézovací hlavice 914x1320 mm
Palivová nádrž 189 l
Náprava 2 odpružené nápravy
Rozměry (dxšxv) 9700x2400x3400 mm
Hmotnost 8800 kg