Spider

Spider - rádiem řízené svahové sekačky

Společnost Dvořák-svahové sekačky, s.r.o. byla založena v roce 2004 současným majitelem a jednatelem firmy panem Lubomírem Dvořákem jako strojní divize širšího konsorcia společnosti Dvořák. Dominantním produktem firmy je patentem chráněný výrobek - rádiem řízená svahová sekačka Spider.

Firma díky revolučnímu řešení tohoto výrobku zaujímá na trhu komunální techniky zcela specifické postavení a během prvního roku od zahájení sériové výroby si vysloužila uznání a respekt z řad uživatelů i odborníků v Evropě, USA a Japonsku. Firma si je plně vědoma svého konstrukčního potenciálu a snaží se o neustálý vývoj strojů s vysokou konstrukční a estetickou úrovní s důrazem na maximální spokojenost zákazníků.

Přehled strojů

Přehled prodejců

kraj Vysočina