MSV 2015 - Stálice i novinky doprovodného programu

MSV 2015 - Stálice i novinky doprovodného programu

Stěžejní a mediálně nejsledovanější událostí 57. ročníku MSV (14.-18.9.2015) jistě bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR - tradiční setkání představitelů vlády a podnikatelské sféry, které proběhne již v úvodní den veletrhu. V Rotundě pavilonu A se očekává přítomnost ekonomických ministrů a jejich náměstků, rektorů vysokých škol, představitelů klíčových průmyslových podniků a peněžních ústavů, hejtmanů a dalších významných osobností.

JobFair MSV 2015Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti největší soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších příbuzných technických oborech v České republice. Smyslem projektu je zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například stáž v technickém oboru. Jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV 2015 se uskuteční ve čtvrtek 17. září, do projektu je v současnosti přihlášeno více než dvacet firem a chystají se také workshopy či kariérní poradenství.

EULOGPotřetí se připravuje Logistická konference EULOG, tentokrát proběhne ve středu 16. září přímo v prostoru pavilonu A2, kde se koná veletrh Transport a Logistika. EULOG 2015 nabídne dopolední i odpolední program na téma „Distribuční proces – aneb od výrobce k zákazníkovi“. Každý z bloků bude složen z přednášek typu výroba – balení – informační technologie v logistice – skladování a manipulace – přeprava a půjde především o případové studie, které ukáží distribuční proces v praxi.

V souvislosti s premiérovým veletrhem technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH se na MSV se uskuteční několik nových doprovodných akcí environmentálního zaměření. Ve středu to bude konference „Odpady 2015 a jak dál?“ věnovaná energetickému využívání odpadů a ve čtvrtek seminář na téma „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“.

 

Podrobné informace o MSV 2015 naleznete na www.bvv.cz/msv.