Balíkovací lis McHale Fusion 3

  • Úvod
  • Balíkovací lis McHale Fusion 3

Již třetí generace špičkového kombinovaného lisu s baličkou - McHale Fusion 3 je jedinečný stroj vybavený unikátními patenty a systémy, které zajišťují nejen lisování balíku a jeho spolehlivý přenos, ale i balení díky vertikálním balícím mezikružím. Fusion je konstruován tak, aby nabídl obsluze ještě větší komfort a flexibilitu, zvýšil výkon a produktivitu a v neposlední řadě také prodloužil intervaly údržby a tím snížil náklady. Kombinované lisy McHale Fusion tak dominují trhům se stroji pro profesionální zpracování píce.

V kombinovaném lisu Fusion 3 probíhá přenos balíku samotnou spodní částí komory. Díky tomu je eliminována jakákoliv potřeba použití pohyblivých stolů a zvedacích ramen mezi lisovací a balící částí. To vede ke snížení manipulace s balíkem, vyšší úrovní spolehlivosti a rychlejším časům při přesunu. Zároveň toto řešení umožňuje vytvoření kompaktního stroje, jakým Fusion 3 je. Balík je navíc přemisťován přes nápravu stroje a při přemisťování držen bočnicemi komory. Toto řešení přináší mnoho výhod. Při přenosu balíku se snižují rázy jak v samotném stroji, tak i rázové zatížení traktoru. Přenos balíku je tak naprosto spolehlivý i při práci v prudkých svazích. Navíc se tím snižuje množství potřebných pohyblivých částí, dílů, snímačů a elektronických systémů na minimum.

Pohodlí obsluhy, úplná kontrola nad strojem a bezpečnost jsou důležité. Jakmile stroj vjede do svahů a obsluha se musí soustředit na ovládání traktoru, ovládací panel lisu monitoruje funkce a nastavení stroje a zaznamenává změny nastavení, jako je tlak nožů, jejich poloha, přetržení fólie apod. Když je balík zabalen do fólie, stroj počká s jeho odložením až do okamžiku, kdy je další balík slisován v komoře. Při balení zformovaného balíku do sítě Fusion zároveň odloží připravený zhotovený balík na zem. A samozřejmě, že obsluha může odložit balík v jakémkoliv vhodném okamžiku. To jistě oceníte v těžkých terénních podmínkách.