Ovíječka balíků Sipma OS 7521 Mira

 • Úvod
 • Ovíječka balíků Sipma OS 7521 Mira

Ovíječka se stavěcím zařízením pro balíky Sipma OS 7521 Mira je plně automatický stroj tažený za traktorem. Plnou automatizaci procesu zajišťuje moderní řídící systém s možností předprogramování parametrů práce.

Základní vlastnosti Sipma OS 7521 Mira 

 • Technologická soustava ,,zboku-dozadu” umožňuje práci podél nebo kolmo ke směru práce lisu (napříč pole), umožňuje rychlou nakládku balíku, ovíjení balíku během přejezdu a vysokou efektivitu práce.
 • Vylepšená hydraulická blokáda snižuje zatížení hydraulické soustavy a díky nastavení rychlosti všech funkcí ovladače zlepšuje možnosti ovládání.
 • Hydraulická soustava s funkcí Load-Sensing snižuje spotřebu paliva  a prodlužuje životnost hydraulického čerpadla traktoru.
 • Zlepšení podmínek práce hydraulické soustavy díky dvojnásobné redukci průměrného pracovního tlaku a dvojnásobnému snížení spotřeby.
 • Univerzální držák fólie umožňuje použití fólie šíře 0,5 i 0,75m.
 • Hliníkové drážkované rolky držáku fólie zajišťují  vstupní napnutí fólie, těsnost a odpovídající přilnavost během ovíjení.
 • Hydraulický držák fólie s nožem se spouští automaticky po každém ovinutí balíku fólií. Zaručuje významné zkrácení doby ovíjení a zvyšuje efektivitu práce.
 • Čidlo nakládacího ramene umožňuje automatické a samočinné spuštění procesu ovíjení.
 • Brzda hydromotoru zamezuje otáčení stolu během přejezdů.
 • Stavěcí zařízení pro balíky umožňuje stavění balíků na čelo nebo odkulení balíků po jejich točivé ploše na pole, chrání zabalený balík proti poškození během vykládky.
 • Široké pneumatiky umožňují práci na mokrých polích a rašeliništích.

Možnosti palubního počítače:

 • Velký grafický LCD monitor zobrazující aktuální pracovní parametry,
 • Ruční nebo plně automatická obsluha ovíječky,
 • Průběžná kontrola procesu ovíjení,
 • Evidence počtu ovinutých balíků,
 • Zaznamenání doby práce zařízení [h] s přesností na 1 minutu,
 • Evidence dosažené efektivity (balíků/h),
 • Evidence pracovních parametrů ovíječky na pěti různých polích (areálech) – umožňuje nezávislou evidenci počtu ovinutých balíků, doby práce a dosažené efektivity,
 • Nastavení ceny za ovinutí jednoho balíku na zvoleném poli ve službách,
 • Naprogramování počtu ovinutí (v závislosti na šířce fólie), po jejimž dosažení ovíječka automaticky přechází k další etapě práce,
 • Plynulé seřízení rychlosti otáčení stolu ovíječky,
 • Plynulé seřízení rychlosti zvedání a spouštění nakládacího ramene,
 • Kontrola podávání fólie – dodatečné čidlo fólie zastaví proces ovíjení v případě protržení nebo konce fólie,
 • Kontrola stavu znečištění olejového filtru,
 • Zobrazení stavu kontaktronových čidel (kontrola správné nebo nesprávné funkce) umožňuje odstranění závady (výměnu poškozeného čidla) vlastními silami, bez nutnosti volání servisu,
 • Zobrazení počtu ovinutých balíků od chvíle instalace palubního počítače na ovíječce,
 • Zobrazení informací týkajících se prací v celé aktuální sezóně – sčítání celkové hodnoty všech polí (programů), na kterých ovíječka pracovala (počet balíků za celou sezónu, celková doba práce za sezónu, efektivita dosažená za sezónu).
Požadovaný výkon k pohonu 48 k.
Rozměry balíku Ø 120-150 x 125 cm
Max. hmotnost balíku 1000 kg
Šířka fólie 500 / 750 mm
Doba ovíjení balíku 60 s
Pneu 400 x 60 - 15,5
Rozměry (dxšxv) 4600x4100x2300 (pracovní poloha) / 4600x2400x2800 (přepravní poloha) mm
Hmotnost 1390 kg