Zemmler Multi Screen MS 1600: Malé třídící síto pro velké úkoly

Zemmler Multi Screen MS 1600: Malé třídící síto pro velké úkoly

Firmě ZEMMLER se vývojem síta MS 1600 podařilo trhu nabídnout výkonný profesionální stroj pro zahradnické, komunální a malé stavební firmy. Kompaktní rozměry umožňují práci na malých staveništích a přitom je možné jej obsluhovat většinou dnes dostupnými nakladači a bagry.

Jednatel firmy p. Heiko Zemmler k tomu říká: „Často nejsou menší uživatelé schopni velké třídiče vytížit. Mimo to pak potřebují pro velká síta i velké stroje pro jejich přepravu a obsluhu, které si pak musí složitě pronajímat – lepší je přeci využít vlastní dostupnou techniku! A to je přesně místo pro využití síta MS 1600!“

Jako u všech typů sít Zemmler je srdcem stroje dvojitý buben, se kterým lze v jednom pracovním cyklu třídit až na tři frakce. Za pomocí drátěných sít na vnějším i vnitřním bubnu je možné během krátké doby změnit potřebnou velikost frakce, a tak je přesně uzpůsobit tříděnému materiálu. S výkonem až 30 m3/ h nalezne MS 1600 využití při třídění různých typů materiálů, a to i ve velmi těžkých podmínkách:

  • Pro třídění zeminy a výkopků (frakce např. 0-15 / 15–50 / 50-x mm)
    Cílem použití v této oblasti je vytěžit žádanou jemnou frakci. Díky dvojitému bubnu získáme i střední frakci, protože drny, kameny, odpad a kořeny zůstávají ve vnitřním prostoru bubnu a tvoří tak hrubou frakci. Takto redukujeme drahé skládkování včetně dopravy a získáváme znovu použitelný materiál. Pro třídění jílovitých zemin a kompostů (frakce např. 0-25 / 25–80 / 80-x mm) Také velmi soudružné a vlhké materiály je možné čistě vytřídit. Vnitřní buben svým robustním uspořádáním intenzivně narušuje a převaluje tříděný material, čímž dochází k rozvolňování slepených hrudek
  • Pro recyklaci stavebního odpadu nebo třídění kameniva (frakce např. 0-10 / 10–45 / 45-X mm)
    Stabilní vnitřní buben chrání vnější síto před poškozením velkými kusy materiálu. Jemné částice jsou čistě odděleny a je možné je využít např. jako zásypový materiál. Hrubá frakce se může vrátit zpět do drtiče nebo být odděleně skládkována.
  • Pro třídění dřevěné štěpky nebo recyklovatelných materiálů (frakce např. 0-5 / 5–40 / 40-X mm)
    V tomto případě jde zejména o to, aby byla získána mezifrakce: Pro další zpracování musí být odstraněny hrubé částice, které se opětovně drtí, protože jsou často velmi rozměrné pro dopravu šnekovými dopravníky. Na druhou stranu je potřeba oddělit minerální složku a velmi jemné částice, aby se zabránilo tvoření škváry a prachu při následném spalování. Střední frakce patří mezi vyhledávaný product pro automatické kotle nebo pro zahradnické účely.

Na základě této vysoké flexibility pro různorodé použití je síto ZEMMLER MS 1600 vhodné pro firmy, které často mění staveniště a přizpůsobují nároky na třídění. Se svojí celkovou hmotností maximálně 3 500 kg je možné síto přepravovat z jednoho stanoviště na další pomocí větších osobních automobilů nebo menších nákladních vozů. Na přání zhotoví výrobce stacionární variantu s „kontejnerovým” transportním rámem.

Dvoububnové síto MS 1600 je nejmenším nabízeným modelem značky Zemmler. Výrobce dále nabízí různá provedení sít až do délky třídícího bubnu 6 metrů s kapacitou třídění až 150 m3/hod.

Výhradní zastoupení Zemmler pro Českou republiku

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Kontaktní osoba: Rudolf Synek
Telefon: 737 284 500, E-mail: rudolf.synek@eurogreen.cz
www.zemmler.cz