Země živitelka 2016: Zastavte se pro inspiraci i financování

Země živitelka 2016: Zastavte se pro inspiraci i financování

Na konci srpna se v Českých Budějovicích tradičně uskuteční prestižní agrosalon Země živitelka. I na letošním již 43. ročníku můžete hledat nejen inspiraci a informace k nové technice či trendům v zemědělství a potravinářství, ale také k jejich vhodnému financování. Výhodnou nabídku v této oblasti opět představí na svém stánku v pavilonu T Komerční banka, tradiční partner českých zemědělců a potravinářů.

Stejně jako každý rok se na sklonku prázdnin (25. až 30. srpna 2016) koná mezinárodní agrosalon Země živitelka, která prezentuje budoucnost českého zemědělství a českého venkova a ukazuje nové směry, jakými se tento sektor vydává. Podnikatelé zde získávají inspiraci pro nákup nových strojů a zařízení, které jim umožní zefektivnit výrobu, a tedy vylepšit ekonomiku svého podnikání. Na jednom místě mohou zároveň díky Komerční bance získat i poradenství v oblasti optimalizace financování svých investic.

„Pro podnikatele i další zájemce o zemědělskou mechanizaci je výstava Země živitelka ideální příležitostí k výběru nových strojů či technologií. Pro Komerční banku představuje jedinečnou možnost k navázání a prohloubení obchodních vztahů s klienty z agrárního a potravinářského sektoru. Setkání s farmáři i distributory zemědělské techniky přispívá k identifikaci reálných potřeb a ke snazšímu hledání řešení financování investic v zemědělství. Nabídku banky dokážeme upravit i podle aktuálně dostupných dotačních programů a přizpůsobit individuálním potřebám farmářů. Příkladem je i letos inovovaný Agroúvěr Prémium 2016,“ uvedl Jan Bednár, sektorový manažer Komerční banky pro zemědělství.

Financování i poradenství hledejte v pavilonu T

I letos mohou zájemci hovořit v pavilonu T s bankovními poradci Komerční banky, kteří jim rádi poskytnou informace, jak správně postupovat a jaké produkty využít pro realizaci svých záměrů, ale také nabídnou nejvhodnější řešení, pokud by klient chtěl využít některé ze slev na vystavené exponáty a uzavřít smlouvu na financování konkrétního stroje. Na veletrhu mohou zájemci skutečně získat výhodné podmínky financování.

Výhody Agroúvěru Prémium 2016:

  • garantovaná prémie pro všechny až do výše 3 % z objemu úvěru,
  • veškeré výhody dotačního programu Zemědělec PGRLF,
  • nejnižší povinné úrokové zatížení,
  • bez poplatků za uzavření smlouvy a vedení účtu,
  • atraktivní all-risk pojištění v garantované výši po celou dobu splácení bez ohledu na škodní průběh,
  • zákonné pojištění po celou dobu financování zcela zdarma.

Komerční banka je tradičním partnerem při čerpání dotací v rámci programu Zemědělec Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Pořízení zemědělské techniky lze financovat například prostřednictvím Agroúvěru Prémium 2016, poskytovaného dceřinou společností SG Equipment Finance, který s úrokovou podporou PGRLF počítá. Kromě předností plynoucích z dotačního titulu Zemědělec nabízí letos inovovaný Agroúvěr Prémium i celou řadu dalších výhod, jako jsou - garantovaná finanční prémie až 3 % z výše poskytnutého úvěru, splatnost až 84 měsíců nebo zákonné pojištění po celou dobu financování zcela zdarma. To vše navíc bez poplatků za uzavření smlouvy a vedení účtu.

„Aktuální potřeby podniků se promítají také do naší produktové nabídky. Kromě úvěrů na zakoupení nové zemědělské techniky lze financovat také pořízení hmotného investičního majetku včetně potravinářských technologií. Nejen velké, ale i malé a střední podniky mohou operativně reagovat na své podnikatelské potřeby prostřednictvím širokého produktového portfolia, které jim naše banka nabízí,“ dodává Jan Bednár.

Komerční banka – partner rozvoje venkova

Komerční banka se opět připravuje na poskytování úvěrů na projekty živočišné i rostlinné výroby spolufinancované z nového Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí o tuto investiční dotaci v rámci podzimního kola bude probíhat od 1. do 15. října 2016. Jak k tomu poznamenal Jan Bednár: „Dění kolem programu bedlivě sledujeme. Stejně jako pro zemědělce je i pro nás důležité znát v dostatečném předstihu podmínky dotace i uznatelné záměry investic. Pokud se klient rozhodne pro investici do projektu spadajícího do rámce nového PRV, chceme být připraveni, nikoli překvapeni. V rámci této výzvy budou mimo jiné otevřena také podopatření 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, která by mohla být pro řadu podniků zajímavá. Pokud se náš klient rozhodne pro investici do projektu spadajícího do těchto podopatření, může využít k předfinancování dotace úvěr v rámci Programu Ponte II. Úvěr na předfinancování dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou výdajů projektu a obdržením dotace. Úvěrem na spolufinancování projektu lze hradit výdaje, které nejsou kryty dotací. Bližší informace o tomto produktu rádi poskytnou bankovní poradci přímo na stánku Komerční banky.“

Komerční banka klientům samozřejmě i nadále nabízí poradenský servis KB EU Point. Tým odborníků ve všech regionech ČR poskytne bezplatnou konzultaci k příslušným opatřením či titulům, navrhne optimální financování projektu v souladu s podmínkami administrátora dotace. Samozřejmostí jsou i další služby, například pomoc při zpracování žádosti o dotaci (zpoplatněný servis) nebo při výběru vhodné poradenské firmy.

Inovativní investice a energetické úspory lze výhodně financovat i bez dotací

Cestou k úsporám a vyšší konkurenceschopnosti je úvěr EuroEnergie tedy zvýhodněné financování energetických úspor v zemědělství potravinářství i v dalších sektorech. Komerční banka je jedinou bankou v ČR, která ve spolupráci s EIB poskytuje úvěr s 80% zárukou a úrokovým zvýhodněním 0,3 % p. a. Lze jej čerpat například na zateplení, rekonstrukci vytápění nebo vzduchotechniky, využití odpadního tepla nebo obnovu výrobního zařízení s nižšími nároky na energie. Úvěr EuroEnergie je poskytován až do výše 136 milionů Kč se splatností od 3 do 15 let.

Řešení pro financování vývoje a inovace nových služeb, procesů nebo výrobků, provozních nebo investičních potřeb inovativních podnikatelů nabízí úvěr EuroInovace. Umožňuje rychlé zavádění nových výrobních technologií i efektivních inovací výrobních procesů nebo postupů. Získat jej lze s nižšími nároky na zajištění úvěru díky automatické záruce Evropského investičního fondu.

„Komerční banka dlouhodobě hledá optimální řešení, jak v oblasti financí usnadnit podnikání českým farmářům. Proto spolupracuje s dalšími organizacemi, díky kterým dokáže pro podnikatele vytvořit taková řešení, která jim umožní držet krok s domácími i zahraničními konkurenty a včas reagovat na vnější vlivy. Země živitelka je pro nás ideální příležitost, jak nabídku Komerční banky přiblížit našim klientům,“ uzavírá Jan Bednár.

Více informací o produktech a službách Komerční banky pro zemědělce získáte na jakékoli pobočce nebo bezplatné lince 800 521 521.