WOOD-TEC = klíčová oborová prezentace v rámci České a Slovenské republiky

  • Úvod
  • Přečtěte si
  • WOOD-TEC = klíčová oborová prezentace v rámci České a Slovenské republiky
WOOD-TEC = klíčová oborová prezentace v rámci České a Slovenské republiky

V pořadí již 14. ročníku mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC se zúčastnilo celkem 297 firem a více než 190 světových značek z 19 zemí, které se prezentovaly v pavilonech V a F i na přilehlých volných plochách. Dřevaři si přišli na své, neboť tento ročník byl rekordní z hlediska počtu vystavujících firem a prezentovaných značek od roku 2009. V roce 2013 to bylo 280 firem a 140 světových značek. Nárůst zájmu vystavovatelů o účast na letošním veletrhu je hlavně v oblasti strojů, nástrojů a zařízení. Dle předběžné statistiky návštěvnosti veletrh navštíví 12 000 odborných návštěvníků. Během veletrhu se akreditovalo 55 odborných novinářů, z nichž 20 procent bylo ze zahraničí.

WOOD-TEC 2015 se vydařil

Letošní veletrh se podle ohlasů vystavovatelů vydařil. Na výstaviště totiž přicházeli především odborníci z dřevařského sektoru, a to s jasným cílem, co chtějí vidět a mnozí z nich se záměrem pořídit do svých provozů nové technologie. Veletrh tak potvrdil, že i v tomto oboru nastalo určité oživení. Jak zhodnotili situaci vystavovatelé, lidé se už nebojí investovat do rozvoje svých firem, stejně jako koncoví uživatelé. Dvouletý cyklus konání veletrhu WOOD-TEC si pochvalovali všechny prezentující se firmy, neboť v tomto období mají čas vyvinout a vyrobit nové stroje či nabídnout progresivní technologie. Dá se říci, že prakticky všechny firmy prezentovaly ve svých expozicích novinky.

Vystavovatelé hodnotili veletrh WOOD-TEC jako stěžejní a klíčovou akci v rámci České republiky a zaznamenali již za první tři dny výrazně vyšší návštěvnost na svých expozicích. V letošním roce byl zřetelný i zvýšený počet návštěvníků ze Slovenska, což koresponduje s faktem, že slovenské společnosti letos prezentovali své produkty na třikrát větší ploše (více než 600m2) než tomu bylo v roce 2013. Veletrh WOOD-TEC se stává Česko-slovenským veletrhem.

Odborný program

Nový koncept odborného doprovodného programu se soustředil ve WOOD-TEC Aréně v pavilonu F. Obsahová náplň se zaměřila na aktuální témata oboru a prezentaci nových produktů a technologií. Programu se účastnili odborní garanti a partneři WOOD-TEC Areny tj. Svaz výrobců dřevozpracující strojů a zařízení, Svaz dřevozpracující podniků ČR, Asociace českých nábytkářů, Mendelova univerzita v Brně. Dále zde probíhala i řada prezentací firem například Rojek spol. s r.o., TOS Svitavy a.s., RH+, WOOD Software a další.

Řešila se zde problematika grantů a dotací z EU do rozvoje lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví. Také se hovořilo o Programu rozvoje venkova. Při jarním kole příštího roku půjde o investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů. Na jaře 2016 se jedná zejména o zavádění preventivních opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách a o odstraňování škod způsobených povodněmi. Dále se investice zaměří do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Půjde také o neproduktivní investice v lesích i přeměnu porostů náhradních dřevin. Dále bude následovat kolo podzimní.

Vývoji pořezu a těžby dřeva v ČR za posledních 10 let a počtu pil v blízkém zahraničí a v ČR se věnovala přednáška Svazu dřevozpracující podniků České republiky pod názvem Mají pily v Česku šanci dlouhodobě přežít?“. Pokud chtějí malé provozy přežít, musí vyrábět jiné produkty než velcí zpracovatelé a stále více zhodnocovat výrobky, například sušením, hoblováním, ale i výrobou obalů apod. Mendelova univerzita v Brně v rámci odborného programu prezentovala mimo jiné Výzkumné centrum J.Ressela, který uvádí výsledky své práce přímo do praxe. Zajímavá byla přednáška proděkana Lesnické a dřevařské fakulty Ing. Karla Krontoráda, CSc. na téma Průmysl 4.0 a univerzitní vzdělávání.

Termín konání 15. ročníku - WOOD-TEC 2017

24. – 27.10.2017