TECHAGRO – budoucnost zemědělství

TECHAGRO – budoucnost zemědělství

Od 3. dubna do 7. dubna 2016 proběhne v České republice na výstavišti v Brně komplex čtyř agrárních a lesnických veletrhů: Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA, Mezinárodní veterinární veletrh ANIMAL VETEX A Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Tento celek patří mezi tři největší svého druhu v Evropě. Na ploše 86 tisíc čtverečních metrů se bude prezentovat 760 vystavovatelů z 22 zemí, návštěvníci uvidí 1167 zastoupených značek.

Mezi jmenovanými veletrhy jednoznačně dominuje veletrh TECHAGRO. Tento celek patří mezi tři největší svého druhu v Evropě. Na ploše 86 tisíc čtverečních metrů se bude prezentovat 760 vystavovatelů z 22 zemí, návštěvníci uvidí 1167 zastoupených značek. Letošní ročník zaznamená nejvyšší počet zahraničních účastí v historii pořádání veletrhů. Početné skupiny vystavovatelů přijedou z Maďarska či z Itálie, poprvé se účastní i zástupci z Koreje.

Přesné zemědělství na veletrhu TECHAGRO

Zemědělská technika bude vystavena ve většině hal a na většině volných ploch brněnského výstaviště, na volné ploše byla přistavěna i dočasná výstavní hala. Nově jsou významně zastoupeny firmy nabízející technologie elektronického řízení, navigačních systémů, automatizace a dalších inteligentních řešení tzv. přesného zemědělství. Rozšířena je tento rok i nabídka posklizňových technologií a strojů, na jednom místě v pavilonu E bude soustředěna nabídka firem s náhradními díly zemědělských strojů.

SILVA REGINA pro lesníky a myslivce

Veletrh SILVA REGINA je umístěn v pavilonu Z a na přilehlých volných plochách. V této části výstaviště se bude prezentovat jednak veškerá technika pro lesní hospodářství a jednak široký sortiment týkající se myslivosti. Součástí veletrhu SILVA REGINA je obsáhlý doprovodný program zaměřený jak na odbornou, tak na širokou veřejnost – například sokolníci, kynologové nebo preparátoři, výstavy uniforem nebo fotografií. Návštěvníci si mají také možnost koupit potřeby pro myslivost. V pavilonu Z bude po celou dobu veletrhu v provozu pódium s odbornými programy zaměřenými na lesnictví i se zábavou.

BIOMASA s ukázkami technologií

Expozice veletrhu BIOMASA najdou návštěvníci v části pavilonu Z a na volných plochách v jeho okolí. Vystavovatelé přivezou stroje na zpracování biomasy z lesnické činnosti, které návštěvníci uvidí v chodu, a dále kotle a zařízení související s bioplynem. K veletrhu BIOMASA se váže bohatý doprovodný program složený z ukázek technologií a přednášek. Program v pondělí 4. dubna je zaměřen na kompostování.

ANIMAL VETEX a středoevropský veterinární kongres

V pavilonu A2 najdou návštěvníci veletrh ANIMAL VETEX, jehož vystavovatelé představují hlavně krmiva, veterinární přípravky, doplňky výživy nebo plemenářské služby. Součástí tohoto veletrhu je na volných plochách výstava dojeného skotu, masného skotu, ovcí, koz a prasat. V rámci doprovodného programu probíhají denně komentované přehlídky dojeného skotu. Na galerii pavilonu C bude umístěna velká včelařská výstava spojená s přednáškami, ukázkami a prodejem včelařských potřeb. Pro veřejnost je zajímavý prodej včelích produktů.

Výstaviště je otevřeno denně od 9 do 18 hodin. Zvýhodněné vstupné je možné získat při on-line nákupu vstupenky nebo jako účastník autobusového zájezdu. S on-line koupenou vstupenkou se navíc vyhnete stání u pokladny.

Více informací na www.techagro.cz