TECHAGRO 2016 ukázalo budoucnost zemědělství

TECHAGRO 2016 ukázalo budoucnost zemědělství

Brněnský komplex zemědělských a lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé obsadili veškerou plochu brněnského výstaviště, využity byly i travnaté plochy, parkoviště, galerie pavilonů, byla postavena montovaná hala K s plochou 5 tisíc m2. Zvýšil se počet zahraničních vystavovatelů i prezentovaných značek, mezi nimiž nechyběl žádný ze světových výrobců zemědělské techniky.

Díky koncepci doprovodného programu s těžištěm v odborných tématech se podařilo zvýšit podíl odborných návštěvníků. Za pět dní prošlo branami výstaviště 110 tisíc návštěvníků, stejně jako v minulých letech byl největší nápor zaznamenán v neděli. Veletrh zahájil předseda senátu Milan Štěch a ministr zemědělství Marian Jurečka, přítomen byl rovněž vícepremiér a ministr financí Andrej Babiš.

Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně jsou v letošním roce největší svého druhu v Evropě a svým rozsahem i historicky největším veletrhem v České republice a Slovenské republice. Počet vystavovatelů se dostal téměř k osmi stovkám, 166 zahraničních vystavovatelů přijelo ze 40 zemí. Na expozicích bylo zastoupeno celkem 1125 značek. Účast dovozců světových značek na veletrhu TECHAGRO je silně podporována centrálami nadnárodních firem. Nosným tématem ročníku bylo přesné zemědělství, tj. využití nových technologií v zemědělské výrobě.

Návštěvníci přijížděli také formou zájezdů, hlavně z České republiky a ze Slovenska, z dalších zemí bylo nejvíce zastoupeno Rakousko.

V rámci slavnostního zahájení byly vyhlášeny výsledky soutěže GRAND PRIX TECHAGRO 2016, vystavovatelé přihlásili celkem 66 exponátů, z nichž 9 obdrželo ocenění. V dalších soutěžích (GRAND PRIX SILVA REGINA 2016, GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2016, GRAND PRIX BIOMASA 2016) byly oceněny 4 exponáty. Do všech soutěží bylo přihlášeno téměř sto exponátů.

Jako součást doprovodného programu veletrhu ANIMAL VETEX proběhl Středoevropský veterinární kongres s účastí tuzemských i zahraničních veterinárních odborníků.

Po celých pět dní probíhal na výstavišti rozsáhlý doprovodný program zaměřený především na zemědělské a lesnické odborníky. Mezi nejdůležitějšími akcemi doprovodného programu lze uvést Sněm Agrární komory ČR, Agrofert fórum, Kulatý stůl ČR a Euroasijského ekonomického svazu zaměřený na chov ryb a akvakulturu, seminář pro začínající zemědělce, programy týkající se evropských fondů a podpory malého a středního podnikání, show a soutěže STIHL® TIMBERSPORTS®, programy zaměřené na následky změn klimatu jak pro zemědělce, tak pro lesníky. Doprovodný program BIOMASA se zaměřil na využívání energie dřevní hmoty a předvádění techniky pro zpracování biomasy. Návštěvníci veletrhu ANIMAL VETEX měli možnost vidět komentované přehlídky skotu, ovcí, prasat a koz. Galerii pavilonu C obsadila Velká včelařská výstava.

Za první čtyři dny veletrhů se v tiskovém středisku akreditovalo celkem 262 zástupců médií z devíti zemí. Zahraničních novinářů přijelo celkem 41, a to z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Polska, Německa, Švédska a Velké Británie.