KB: Již 25 let pomáháme s řešením zemědělských investic

Oblíbený AGROÚVĚR PRÉMIUM nabízí kromě předností plynoucích z dotačního titulu Zemědělec letos také celou řadu dalších výhod, jako jsou garantovaná finanční prémie až 3 % z výše poskytnutého úvěru, splatnost až 84 měsíců nebo zákonné pojištění po celou dobu financování zcela zdarma.
Oblíbený AGROÚVĚR PRÉMIUM nabízí kromě předností plynoucích z dotačního titulu Zemědělec letos také celou řadu dalších výhod, jako jsou garantovaná finanční prémie až 3 % z výše poskytnutého úvěru, splatnost až 84 měsíců nebo zákonné pojištění po celou dobu financování zcela zdarma.

Komerční banka je partnerem nejen Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR, ale zejména již 25 let je spolehlivým partnerem českých zemědělců a potravinářů při zajištění financování jejich investic. KB tradičně a dlouhodobě podporuje projekty a investice do zemědělství a potravinářství, přičemž zohledňuje návaznost a neoddělitelnost obou oborů.

Komerční banka je jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých zemědělců a potravinářů. Zajištěním financování společností z obou sektorů a budováním dlouhodobých vztahů přispívá ke stabilitě a rozvoji celého odvětví v ČR. I přes určitou rozdílnost finančních a bankovních potřeb zemědělství a potravinářství si jejich vzájemnou propojenost dobře uvědomuje a oběma sektorům má skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký význam tito klienti pro Komerční banku mají.

Výhodné financování zemědělské techniky

Ing. Jan Bednár, marketingový manažer pro zemědělství KB
Ing. Jan Bednár
marketingový manažer pro zemědělství KB

„Letos, stejně jako v předchozích letech, přijímá Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) žádosti o podporu v rámci programu Zemědělec, a to až do 30. září 2015. Bezprostředně poté začne nové kolo příjmu. Ve spolupráci s naší dceřinou společností SG Equipment Finance Czech Republic jsme se na tuto situaci v předstihu dobře připravili a přichystali jsme již známý a oblíbený AGROÚVĚR PRÉMIUM, tedy speciální úvěrový produkt na nákup zemědělské techniky, který s touto úrokovou podporou PGRLF kalkuluje. Kromě předností plynoucích z dotačního titulu Zemědělec nabízí letos inovovaný AGROÚVĚR PRÉMIUM i celou řadu dalších výhod, jako jsou garantovaná finanční prémie až 3% z výše poskytnutého úvěru, splatnost až 84 měsíců nebo zákonné pojištění po celou dobu financování zcela zdarma. To vše samozřejmě bez poplatků za uzavření smlouvy a vedení účtu. Počítáme ale i s dalšími možnostmi a novými programy PGRLF. Pokud by například došlo k rozšíření spektra příjemců této nebo jí podobné dotace, a kromě zemědělců by jej mohli využít i společnosti z odvětví lesnictví nebo potravinářství, budeme připraveni poskytnout stejně kvalitní nabídku i jim,“ uvedl Jan Bednár, marketingový manažer pro zemědělství KB.

Financování investic živočišné i rostlinné výroby

Komerční banka je rovněž připravena poskytnout úvěry na projekty živočišné, ale i rostlinné výroby spolufinancované z nového Programu rozvoje venkova (PRV). „Spuštění prvního kola příjmu žádostí o tuto investiční dotaci očekáváme na přelomu září - října letošního roku, dění kolem nového programu bedlivě sledujeme. Stejně jako pro zemědělce je i pro nás důležité znát v dostatečném předstihu podmínky dotace i uznatelné záměry investic. Pokud se klient rozhodne pro investici do projektu spadajícího do rámce nového PRV chceme být připraveni, nikoli překvapeni. Počítáme s tím, že naši klienti budou mít zvýšený zájem zejména o investice do technologií a staveb živočišné výroby, přičemž je nasnadě využití dostupných investičních dotací. Právě k předfinancování dotace budou moci využít úvěr v rámci Programu Ponte II. Tento úvěr řeší časový nesoulad mezi úhradou výdajů projektu a obdržením dotace. Úvěrem na spolufinancování projektu bude možné hradit výdaje, které nebudou dotací kryty,“ doplňuje Jan Bednár.Klientům bude i nadále k dispozici poradenský servis KB EU POINT. Tým odborníků ve všech regionech ČR poskytne konzultaci k příslušným opatřením či titulům, pomůže s výběrem vhodné poradenské firmy pro zpracování žádosti a navrhne optimální financování projektu v souladu s podmínkami administrátora dotace. Poradenské služby KB EU POINT jsou přitom poskytovány zdarma.

Financovat investice lze i bez dotací

Některé investice je nutné realizovat i bez využití dotačních titulů, a to s ohledem k zachování konkurenceschopnosti nebo z důvodů vyplývajících z české a evropské legislativy. V takovém případě jsou k dispozici úvěry na pořízení hmotného investičního majetku, které dokáží reflektovat aktuální potřeby a podmínky podniků. Mezi ně patří možnost přizpůsobit se i různou délkou splatnosti. Úvěr lze poskytnout například na pořízení moderní zemědělské techniky či technologie se splátkovým kalendářem až na osm let, tedy v souladu s odpisovým kalendářem. S výběrem a specifikací optimálního řešení vhodného pro danou investici klientům rádi pomohou bankovní poradci.
„Komerční banka dlouhodobě hledá optimální cesty, jak v oblasti financí usnadnit podnikání českým farmářům. Proto spolupracuje s dalšími partnerskými organizacemi, díky kterým dokáže pro podnikatele vytvořit takové produkty, které jim umožní držet krok s domácími i zahraničními konkurenty a včas reagovat na vnější vlivy, které k tomuto oboru bezesporu patří,“ dodává Jan Bednár.

Nezbytné je i zajištění financování provozu

K bezproblémovému chodu provozu a včasnému provedení nejdůležitějších prací je nezbytné mít finance zajištěné v průběhu celého roku. Provozní úvěr je řešením k překlenutí obtížného období na přelomu roku. Sezónní charakter zemědělství, a z něj vyplývající nevyrovnanost finančních toků v průběhu roku, si uvědomují i banky. „Nejčastější formou provozního financování v zemědělství je revolvingový úvěr. Provozní nebo investiční úvěry však nepotřebují jen velká družstva, ale i menší podniky a drobní farmáři. I díky téměř pětadvacetileté tradici spolupráce s českými zemědělci a potravináři si potřeby agrárního sektoru uvědomujeme a jsme připraveni pokrýt celé portfolio finančních požadavků zemědělců,“ uzavírá Jan Bednár.

I letos poradíme s investicemi na veletrhu Země živitelka

S koncem letních prázdnin se tradičně pojí prestižní agrosalon Země Živitelka v Českých Budějovicích. I letos budou moci v pavilonu T zájemci hovořit s bankovními poradci Komerční banky, kteří jim rádi poskytnou informace, jak správně postupovat při přípravě svých záměrů. Klientům zároveň nabídnou nejvhodnější řešení financování investic, ať již se bude jednat o zemědělskou techniku nebo technologie. Na veletrhu budou moci zájemci opět získat nejen moderní stroje a vybavení, ale také výhodné podmínky financování.

AGROÚVĚR PRÉMIUM 2015

  • Garantovaná finanční prémie až 3 %
  • Výhody dotačního programu Zemědělec PGRLF
  • Nejnižší povinné úrokové zatížení
  • Bez poplatků za uzavření smlouvy a vedení účtu
  • All-risk pojištění s garantovanou cenou po celou dobu financování bez ohledu na škodní průběh
  • Zákonné pojištění po celou dobu financování zcela zdarma

Pro více informací volejte bezplatnou infolinku KB 800 521 521 nebo navštivte stránky Komerční banky.