Suokone

Firma Suokone Oy vznikla v roce 1971, společnost sídlí ve Finsku ve měste Vuokatti a vyrábí kromě lesních fréz také stroje na zpracování rašeliny. Exportuje pravidelně do 20 zemí světa všech kontinentů. Klíčem k úspěch firmy je specializace, zaměření na zákazníka a vstřícný přístup. 

Frézy MERICRUSHERS mají mnohostranné využití

Frézy MERICRUSHERS jsou pomaloběžné frézy, které mají otáčky pracovního bubnu cca 540 ot./min při otáčkách vývodového hřídele 1000 ot./min. To umožňuje, že fréza může pracovat v případě potřeby i pod povrchem a promíchat tak drcený materiál se zeminou. To má za následek rychlejší rozklad materiálu. Tím se stávají pomaloběžné frézy MERICRUSHERS univerzálními a lze je tak použít kromě drcení klestu i jako půdní frézy např. ve školkách k přípravě půdy, v oborách a k opravám lesních cest, např. po poškození od přibližovacích a vyvážecích traktorů. Pomaloběžné frézy MERICRUSHERS nejsou primárně určeny k frézování pařezů. Pokud je však nutná likvidace pařezů, zvládnou zfrézovat pařez do průměru 20 cm. Tato činnost je však energeticky a časově náročná a tím i finančně nevýhodná. K tomuto účelu je vhodné použít buď frézy rychloběžné, nebo k tomu účelu určené, pařezové frézy.

Frézy MERICRUSHERS drtí kmeny, větve, pařezy, rovněž asfalt a štěrkové povrchy

 • Hroty frézy MeriCrushers jsou vyrobeny z materiálu odolného proti opotřebení
 • Nižší požadovaný výkon traktoru
 • Hloubka frézování podle typu až do 250 mm
 • Rozdrcené kousky dřevní hmoty jsou zapracovány do vrchní vrstvy půdy
 • Stavebnicové moduly frézy MeriCrushers podle specifických potřeb
 • Vestavěná bezpečnostní spojka chrání pohon proti přetížení maximálního kroutícího momentu
 • Všechny modely mohou být vybaveny dvojitým pohonem z důvodu možnosti využití traktorů o výkonu 180 PS
 • Možnost volby čelní, nebo zadní montáže frézy MeriCrushers
 • Možnost volby směru otáčení frézovacího bubnu (stejnosměrný nebo protisměrný chod)
 • Frézovací buben je poháněn vývodovou hřídelí nebo hydromotorem
 • Lehká stavebnicová konstrukce umožňují použití malých traktorů

Přehled strojů

Přehled prodejců

Jihomoravský kraj